Trung tâm nhật ngữ nhân văn Mekong Labour - Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Mekong

Liên hệ

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG MEKONG

Địa chỉ:  63A Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM

Email: tuyendung@mekonglabour.com

Điện Thoại:  28 3816 2637

Hotline: 0901 370 989

back-to-top.png