Trung tâm nhật ngữ nhân văn Mekong Labour - Công Ty CP Cung Ứng Lao Động Mekong

Liên hệ

CÔNG TY CP CUNG ỨNG NHÂN LỰC MEKONG

Địa chỉ: 139/42 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM

 

TRUNG TÂM NHẬT NGỮ MEKONG LABOUR

Địa chỉ: 63A Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. 

Email: tuyendung@mekonglabour.com

Điện Thoại:  028 6267 4962

Hotline: 0901 360 989 

back-to-top.png